Midden-Betuwe

Van de VOORZITTER

 

Zoals U kunt zien zijn we, onder de inspirerend leiding van onze secretaris, er weer in geslaagd om ook voor het jaar 2024 een aantrekkelijk Jaarprogramma samen te stellen.

Het organiseren van de lezingen had nog al wat voeten in aarde omdat er binnen het bestuur een vacature is voor de functie algemene zaken & sprekersafspraken.

Toch hebben we weer een zevental interessante lezingen weten te organiseren met o.a. voor ons bekende sprekers die ons eerder wisten te boeien. Hartelijk aanbevolen!

Het afgelopen jaar is ons ledenaantal op peil gebleven, dat kan helaas niet van alle afdelingen worden gezegd.

De bloemschikavonden kennen, onder de bezielende leiding van Mechelien Woldringh en Marijanne Dorrestijn, een constante deelname van ongeveer 25 liefhebsters.

Onze afdeling kon weer deelnemen aan de Open Tuindagen, negen tuineigenaren stelden hun tuinen open, het trok veel bezoekers.

Ook voor de zeven geplande lezingen was weer veel belangstelling.

De grote excursie naar vier tuinen in Drenthe verliep, onder prima weersomstandigheden, prima en de kleine excursie, waarbij we een bezoek brachten Hortensiakwekerij Andriesia in Zoelen kende zelfs een recordaantal deelnemers.

Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de bekende Tuinkeuringsavond. Onder de bezielende leiding van Nelis van den Berg, werden weer prachtige beelden getoond en werden de prijzen in drie verschillende categorieën uitgereikt.

Wij bedanken onze trouwe adverteerders want zonder hun bijdrage was het produceren van dit Jaarprogramma niet mogelijk geweest.

Dankzij onze webmaster (en BHV-er) Adrie Blommers kunt u ons volgen op onze website www.midden-betuwe.groei.nl.

Kijk ook eens op Instagram.

Het gehele bestuur blijft zich, ondanks de moeilijk in te vullen vacature, inspannen voor onze afdeling Midden-Betuwe en werkt op collegiale en vriendschappelijke wijze samen.

Het resultaat ligt voor u! Wij hopen dat u blijft deelnemen aan de vele activiteiten die wij ook dit jaar weer voor u hebben georganiseerd.

Tenslotte hopen wij dat 2024 een gezond en groeizaam jaar mag worden en namens het bestuur wens ik u veel voorspoed toe.

.

Henk Martens