Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 24 (december 2021)

In de email die U ontving op 30 november moesten wij U helaas melden dat ook de laatste activiteiten van het jaar 2021, de Tuinkeuringsavond en het Bloemschikken, vanwege het corona-virus niet door konden gaan.

Het ziet er op dit moment niet naar uit dat er op korte termijn verbetering komt in de situatie en het is de vraag of het organiseren van bijeenkomsten mogelijk is.

 

Jaarprogramma 2022

We hebben daarom opnieuw moeten besluiten het laten drukken en verzenden van een Jaarprogramma uit te stellen. Indien er in de loop van dit jaar vergaande versoepelingen worden aangekondigd zal hierover een beslissing worden genomen.

In plaats daarvan treft U in deze Nieuwsbrief een globaal overzichtje aan van data en geplande activiteiten gedurende het komende jaar. U begrijpt het: alles onder voorbehoud.

 

Tuinkeuringen

Ook ons jaarlijkse hoogtepunt, de Tuinkeuringsavond, moest helaas vervallen. Er was dit jaar weer veel animo en medewerking van de tuineigenaren.

In drie categorieën, “kleine tuinen”, “grote tuinen” en “buiten mededinging” werden totaal 16 tuinen aangemeld, vervolgens deden tuinkeurders en fotografen enthousiast hun werk.

Evenals vorig jaar kunnen wij, dankzij de medewerking van Nelis van den Berg, onze leden de beelden en het commentaar van de Tuinkeuringen digitaal aanbieden via onderstaande link.

 

https://youtu.be/or46F_ZlfNs

 

Deze presentatie duurt ruim één uur en aan het einde worden de prijswinnaars van de verschillende categorieën bekend gemaakt. De prijzen zijn inmiddels persoonlijk overhandigd, evenals de blijk van waardering voor de tuinkeurders en fotografen.

In het volgende kalenderjaar 2022 zullen de tuinkeuringen opnieuw worden georganiseerd. Nieuwe tuinen zijn van harte welkom, denk niet te snel dat uw tuin niet in aanmerking komt.

De eerste nieuwe aanmelding is alweer binnen!

Contactpersoon is Nelis van den Berg, tel. 06-23656194, email: nelisvandenberg(at)live.nl

 

Bloemschikken

Er zijn voor het nieuwe jaar vier bloemschikavonden gepland:

       22 februari: Voorjaarsschikking o.l.v. Margré van Tuincentrum van Ingen.

       19 april: Oranje workshop o.l.v. Gerhard Kipp van het Decoratief.

       12 juli: Zomerarrangement in Pluktuin de Tuinderij o.l.v. Conny de Vree.

       22 november: Adventsschikking o.l.v. Danny van Winsen van Yuverta College.

Voor de workshop van 22 februari zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor aanmelding of verdere informatie neemt U contact op met Heidi Hommersom, email: hommersom.echteld(at)kpnplanet.nl

Over de data 19 april, 12 juli en 22 november volgt via de Nieuwsbrief verder informatie.

 

Programma 2022

Onder voorbehoud ziet het overige programma er als volgt uit:

       15 februari: Lezing - Engelse pluktuin, Marieke Nolsen

       08 maart: Lezing - Oleanders en andere kuipplanten, Orangerie-vereniging

       12 april: Lezing - Eetbare rozen, Willianne Sluiter

       30 april: Voorjaarsexcursie - De tuinen van Demen, Martje van den Bosch

       18 & 19 juni: Open Tuindagen

       25 juni: Grote excursie - Dagtocht met touringcar naar de Floriade 2022, prijsindicatie € 55,00.

       13 september: Lezing - nog nader in te vullen.

       11 oktober: Lezing - nog nader in te vullen.

       08 november: Lezing - nog nader in te vullen.

 

U zult begrijpen dat ons programma gemaakt is onder uitdrukkelijk voorbehoud, het doorgaan hangt natuurlijk af van de corona-situatie.

Via nieuwsbrieven en website hopen we U op de hoogte te houden, ook van eventuele aanvullingen.

 

Tenslotte

We moeten vaststellen dat de coronapandemie ons nog steeds in zijn greep heeft. Dat daardoor geplande activiteiten moeten worden afgelast is vervelend, maar niet echt belangrijk. Veel ingrijpender is dat, ook binnen onze afdeling Midden-Betuwe, mensen aan het virus zijn overleden.

Laten we maar blij zijn met onze gezamenlijke hobby: de tuin. De natuur trekt zich van een virus niets aan, we kunnen zonder beperkende overheidsmaatregelen ook in de winter van onze hobby genieten!

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld