Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 29 (juni 2023)

In deze Nieuwsbrief willen wij U graag informeren over de activiteiten van uw afdeling Midden-Betuwe gedurende de komende zomermaanden, daarbij gaat het met name om

 

            Open Tuindagen

            Grote excursie

            Kleine excursie

 

Open Tuindagen op 17 en 18 juni

De Open Tuindagen zijn een landelijk initiatief van Groei & Bloei waaraan onze afdeling graag een steentje wil bijdragen. In goed overleg en met welwillende medewerking van de tuin-eigenaren kunnen dit jaar 9 tuinen worden bezocht. De deelnemende tuinen zijn alleen op zaterdag geopend tussen 10.00 - 17.00 uur.

 

Uitsluitend op zaterdag17 juni bent U welkom bij:

- Betty en Jan Arissen, Ambachtsstraat 17, 4051 AH  Ochten

- Nelis van den Berg, Arie J. Van Ogtenstraat 45, 4051 AM  Ochten

- Martijn van Verseveld, Liniestraat 11, 4051 BN  Ochten

- Conny de Vree, De Tuinderij IJzendoorn, Molenstraat 46B, 4053 HE  IJzendoorn

- Heidi Hommersom, Wijenburgsestraat 4, 4054 JE  Echteld

- Dicky Schipper, Essenbos 8, 4021 CG  Maurik

- Betsy van Hoof, Dries 8, 4021 GJ  Maurik (parkeerruimte op de Prinses Marijkelaan)

- Hoveniersbedrijf Zaayer, Oude Broekdijk 18, 4041 AR  Kesteren

- Maatschap A. van Setten/Mauritz, In het land 2A, 4043 JM  Opheusden

 

Grote excursie op 8 juli

De grote excursie brengt ons dit jaar naar de Drentse Hooglanden. We bezoeken De roos van Hijken in Hijken van Luc en Petra ter Beek, De luie tuinman in Ruinen van Jan en Nicolette Nauta en de tuin van Chris Bruinsma in Zuidwolde.

Ook dit jaar ontbreekt het gezamenlijke drie-gangendiner niet.

Eerder werd U in Nieuwsbrief 28 uitvoerig over deze mooie tuinreis geïnformeerd.

De kosten van bedragen € 77,50 p.p. voor leden, niet-leden betalen € 87,50.

 

Opgave vóór 15 juni bij Teus Eerbeek, email: teusengose(at)hotmail.com - tel. 0344-643386.

Eventuele dieetwensen kunt U bij de aanmelding doorgeven.

Uw deelname is pas definitief wanneer U de reissom heeft overgemaakt op IBAN-nr: NL 66 RABO 0330350021 t.n.v. K.M.P.T., afd. Midden-Betuwe, onder vermelding van uw naam en woonplaats.

 

Kleine excursie op 18 augustus

Op eigen gelegenheid gaan we naar de Retzestraat 5A in Zoelen om Hortensiakwekerij Andriesia te bezoeken. De ontvangst is om 19.00 uur met koffie en een kleine versnapering. Daarna zal Jelle van der Woerd ons alles vertellen over de vele soorten hortensia’s en het kweken daarvan.

De kosten bedragen € 5,00, bij aankomst te voldoen.

Opgave vóór 14 augustus bij Teus Eerbeek, email: teusengose(at)hotmail.com - tel. 0344-643386.

 

Bloemschikken

De afgelopen periode werden er twee bloemschik-avonden georganiseerd waarvoor, zoals we dat gewend zijn, weer veel belangstelling was.

Voor dit kalenderjaar zijn nog twee avonden gepland: op 26 september wordt er met Marijanne Dorrestijn een najaarsschikking gemaakt en op 19 december sluiten we het jaar af met Margré van Ingen van Tuincentrum van Ingen die de deelnemers begeleidt bij het maken van een Kerststuk.

Verdere informatie en opgave bij Mechelien Woldringh, email: mechelien(at)woldringh.net - telefoon 0344-642418.

 

Bestuursvacature

Op de Jaarvergadering hebben we afscheid genomen van bestuurslid Marijke van der Schuit die voornamelijk was belast met de organisatie van de lezingen en de contacten met het Yuverta vmbo in Kesteren.

De onstane vacature is nog niet ingevuld en het bestuur is naarstig op zoek naar de man of vrouw die de opengevallen plaats wil innemen.

Bent U geïnteresseerd dan zijn de voorzitter of de secretaris gaarne bereid tot het verstrekken van alle benodigde informatie.

 

Fijne vakantie

Tot zover Nieuwsbrief 29. Wij hopen dat u gebruik maakt van de gelegenheid om de Open Tuinen te bezoeken en dat u de aangekondigde excursies de moeite waard vindt.

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en voor het geval U op reis gaat:

goede reis en een behouden thuiskomst.

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.