Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 18 (april 2020)

Het corona-virus heeft ons leven inmiddels behoorlijk in zijn greep, iedere dag merken wij de gevolgen daarvan. Daarbij is de bescherming van onze gezondheid uiteraard prioriteit nummer één. Het bestuur van onze afdeling Midden-Betuwe heeft daarom besloten de geplande activiteiten op 21 april, 4 juni, 20 en 21 juni en 4 juli te laten vervallen.

 

21 april, Lezing: Eetbare rozen, Willianne Sluiter

Willianne Sluiter heeft aangegeven haar lezing op een later tijdstip alsnog te willen verzorgen.

Wij zullen proberen dat in ons programma op te nemen.

 

4 juni, Avondexcursie: Tuinbezoek fam. Zaayer

Door het overheidsverbod moeten alle evenementen worden afgelast, ook voor minder dan 100 personen. Daardoor kan het geplande tuinbezoek aan de fam. Zaayer, helaas niet doorgaan.

We proberen deze excursie op een andere datum alsnog te organiseren.

 

20 en 21 juni, Open Tuindagen

De zevende editie van de landelijk georganiseerde Nationale Tuinweek komt geheel te vervallen.

Daarom kunnen onze geplande Open Tuindagen niet doorgaan. Wij bedanken de acht tuin-eigenaren voor het aanmelden van hun tuin en hopen volgend jaar weer een beroep op hun medewerking te mogen doen.

 

4 juli: Grote excursie: Dagtocht “Langs de grens”

Een gezamenlijke reis per touringcar past niet in de aangekondigde overheidsmaatregelen.

Ook de grote excursie moet daarom dit jaar helaas vervallen. Deelnemers die al hebben betaald behoeven zich niet te melden, zij ontvangen van onze penningmeester het betaalde bedrag retour.

 

Tenslotte

We hopen dat de later geplande activiteiten wèl kunnen doorgaan, te beginnen met de Lezing op 8 september en het Bloemschikken op 29 september.

Voor het bloemschikken kunnen zich nog enkele deelnemers aanmelden.

Mochten wijzigingen toch noodzakelijk zijn, dan zullen wij U tijdig met een volgende Nieuwsbrief op de hoogte houden.

En dan nog het volgende: Ons doen en laten wordt beperkt door allerlei overheidsmaatregelen die nodig zijn om het corona-virus te bestrijden, maar van onze gezamenlijke hobby, de tuin, kunnen wij onbeperkt blijven genieten.

Voor de komende periode wensen wij U veel gezondheid en tuingenot toe!

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.