Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 28 (maart 2023)

In deze Nieuwsbrief treft U de uitnodiging aan voor de Jaarvergadering en de daaropvolgende lezing. Tevens ontvangt U, zoals vermeld in het Jaarprogramma, informatie over de Grote Excursie van 8 juli en kijken we vooruit naar de Tuinkeuring en de Open Tuindagen.

Het bestuur van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

                     Jaarvergadering van onze afdeling

                        in het Yuverta College, Kesteren

               op dinsdag 14 maart, aanvang 19.30 uur.

 

 

 

Omdat het bestuur het belangrijk vindt te weten wat er in onze afdeling leeft, worden alle leden van harte uitgenodigd aan deze jaarvergadering, die om ongeveer 20.00 uur zal zijn afgelopen, deel te nemen.

 

Agenda

  1.  Opening
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen
  3.  Notulen jaarvergadering 12 september 2022 *)
  4.  Jaarverslag secretaris *)
  5.  Financieel verslag van de penningmeester *)
  6.  Verslag van de kascommissie en vaststelling rekening 2022
  7.  Verkiezing en benoeming nieuw lid kascommissie
  8.  Bestuursverkiezing
  9.  Rondvraag
  10.  Sluiting

De met *) gemerkte stukken zijn voor de leden beschikbaar bij de ingang van de school.

Leden die de stukken eerder willen ontvangen kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris.

Bij punt 7

Omdat mevr. Mechelien Woldringh reglementair aftredend is moet er een nieuw lid worden benoemd voor de kascommissie.

Bij punt 8

Voor de komende periode is er een vacature in het bestuur. Marijke van der Schuit heeft besloten af te treden maar zal zich blijven inzetten voor onze afdeling.

Kandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris.

Deze aanmelding moet vergezeld gaan van een lijst van 10 aanbevelingen van onze leden.

Kascommissie

Zoals U in de agenda kunt zien wordt er onder meer aandacht gevraagd voor het financiële verslag van de penningmeester. Ter controle is een kascommissie benoemd die de boekhouding controleert.

Elk jaar treedt een lid van de kascommissie af. Mocht u bereid zijn om van deze commissie deel uit te maken, dan kunt u zich tijdens de Jaarvergadering hiervoor opgeven.

 

Lezing over Plantenveredeling

In aansluiting op de Jaarvergadering is er weer een boeiende lezing. Ditmaal zal Margareth Hop de lezing verzorgen. Margareth Hop is zelf plantenveredelaar en geeft een kijkje in de keuken met ook een overzicht van welke ontwikkelingen er de afgelopen jaren in de heesters en vaste planten zijn geweest. Het belooft weer een boeiende avond te worden!

De volgende lezingen zijn gepland op 11 april, 12 september, 10 oktober en 14 november.

 

Open Tuindagen 2023

Tijdens de Open Tuindagen, dit jaar georganiseerd op 17 en 18 juni, worden in het gehele land mooie tuinen open gesteld voor bezoekers. Onze afdeling Midden-Betuwe hoopt ook weer aan deze dagen deel te nemen, maar we zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de verschillende tuineigenaren.

U hebt de mogelijkheid uw tuin open te stellen op beide, of één van de genoemde dagen.

Leden die hun tuin willen laten zien aan geïnteresseerde bezoekers, worden verzocht daarover contact op te nemen met Martijn van Verseveld, Liniestraat 11, 4051 BN Ochten, tel.: 06 52129998, email martijntuinfan@gmail.com

Bij voldoende deelname zullen we in Nieuwsbrief 29 aangeven welke tuinen kunnen worden bezocht.

 

Grote excursie op 8 juli

Dagtocht naar de Drentse Hooglanden

 

Na één coronajaar en een geslaagde Floriade-reis is het nu weer tijd voor een echte tuinreis.

We rijden met een luxe touringcar naar Drenthe waar we drie verschillende tuinen gaan bezoeken.

De bus vertrekt om 8.00 uur vanaf het Yuverta VMBO (voormalig Helicon) in Kesteren.

De deelnemers worden verzocht zelf een lunchpakketje mee te nemen, in de éérste en de derde tuin wordt er koffie/thee met wat lekkers geserveerd.

In de tweede tuin, waar we rond lunchtijd zullen arriveren, is er voldoende gelegenheid om voor eigen rekening wat te eten in het “tuincafé“, er staan lekkere broodjes en tosti’s op het menu.

Ook is er koffie, thee, bier en limonade verkrijgbaar.

 

We starten bij “De roos van Hijken” in Hijken. Hier ligt het domein van Luc en Petra ter Beek, zij tuinieren op ruim 6.000 m2.

De tuinen bestaan uit brede borders vol met bijzondere vaste planten en grassen, daarnaast zijn er ook aparte heesters verwerkt in de tuin.

Verder worden veel borders omzoomd door heggen van o.a. buxus, beuk, hulst etc.

Tuinvrouw Petra maakt in de winterperiode sieraden naar eigen ontwerp die in het winkeltje te koop worden aangeboden.

Tuinman Luc is ook pottenbakker, hij maakt steengoede gebruikskeramiek voor huis en tuin.

 Genoeg te zien dus in De roos van Hijken.

 

De tweede tuin leidt ons naar Ruinen, de tuin van Jan en Nicolette Nauta.

De naam “De luie Tuinman” doet ons wat het onderhoud betreft het ergste vermoeden.

Ik doe er verder geen uitspraak over, ga lekker kuieren door de tuin en laat me na afloop weten wat je er van vond.

Deze tuin beslaat ca. 12.000 m2 met verschillende tuinkamers en thema’s, teveel om op te noemen. Dat je er inspiratie op kunt doen, ook voor je eigen tuin, is wel zeker.

Er is ook een plantenhoek van eigen kweek, waar je planten vindt die in deze tuin zijn toegepast en die je kunt aanschaffen (hoe leuk is dat).

Verder zijn overal zitjes gemaakt waar je even tot rust kunt komen en de benen kunt strekken.

 

De laatste tuin die we gaan bezoeken is de tuin van Chris Bruinsma in Zuidwolde.

Een 200 meter lange oprit langs de bosrand leidt ons naar de met markante heggen omgeven tuin.

Via de binnentuin met borders voert het pad ons door de schaduwtuin met rode esdoorns en komen we in de vijvertuin met fraai uitzicht over het glooiende coulissenlandschap.

Hier vindt U grote plantengroepen en een border met rozen en vaste planten, er is ook een kleinere vijver met verschillende grassen. Verder aanwezig een kleine boomgaard met ramblers en borders.

Ook een groente-/kruidentuin ontbreekt niet. De tuin van Chris Bruinsma is 4.000 m2 groot.

Tuin Chris Bruinsma

We sluiten af met een gezamenlijk 3-gangenmenu in Restaurant de Ruggestee in Hoenderloo.

Eventuele dieetwensen kunt U doorgeven bij uw aanmelding.

 

De kosten van dezecompleet verzorgde tuinreis bedragen € 77,50 p.p. voor leden van onze afd. Midden-Betuwe en € 87,50 voor niet-leden.

Dit bedrag is inclusief: de reisleiding, de entree van de tuinen, koffie/thee met wat lekkers in de eerste en de laatste tuin en het 3-gangenmenu inclusief 1x drankje (fris, bier, huiswijn).

 

Enthousiast geworden?

Meldt U danvóór 15 juni aan bij Teus Eerbeek, email teusengose(at)hotmail.com of tel. 0344 643386.

 

Betaling:

Uw deelname is definitief wanneer de reissom is overgemaakt op IBAN-nr; NL 66 RABO 0330350021 ten name van K.M.T.P., afd. Midden-Betuwe, o.v.v. uw naam en woonplaats.

Betaling vóór 15 juni. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen vóór vertrek. Bij annulering in de voorlaatste week bent u 50% van de reissom verschuldigd, daarna het volledige bedrag.

 

Vervanging is mogelijk indien u onverhoopt verhinderd bent.

 

Tuinkeuring

De Tuinkeuringsavond van 6 december j.l. was weer een groot succes.

In verschillende categorieën werden 22 tuinen gekeurd en bezocht door keurmeesters en fotografen.

Van elke tuin werden prachtige beelden getoond en er werden diverse prijzen uitgereikt.

Ook dit jaar zal er weer een tuinkeuring worden georganiseerd. Als U mee wilt doen met uw tuin nodigen wij U van harte uit zich te melden bij Nelis van den Berg, telefoon 06 23656194 of email nelisvandenberg(at)live.nl Voor eventuele vragen kunt U ook bij hem terecht.

 

Tenslotte

Het bestuur hoopt dat U de Jaarvergadering zult kunnen bezoeken want ook uw mening is belangrijk en nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Op die wijze kunt U mede de koers van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe bepalen!

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.