Midden-Betuwe
bekijk online
Nieuwsbrief #31

mei 2024

In deze Nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de activiteiten van uw afdeling Midden-Betuwe gedurende de komende zomermaanden, daarbij gaat het met name om:

  Open Tuindagen  -  Kleine excursies (2)  -  Grote excursie

 

█ Open Tuindagen op 15 en 16 juni

De Open Tuindagen zijn een landelijk initiatief van Groei & Bloei waaraan onze afdeling graag een steentje wil bijdragen. In goed overleg en met welwillende medewerking van de tuineigenaren kunnen dit jaar 5 tuinen worden bezocht. De deelnemende tuinen zijn geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

 

Zaterdag 15 juni bent u van harte welkom bij:

Betty en Jan Arissen, Ambachtsstraat 17, 4051 AH  Ochten

De Tuinderij IJzendoorn, Molenstraat 46B, 4053 HE  IJzendoorn

Letterland van Setten, In het land 2A, 4043 JM  Opheusden

Geurt en Dione van Setten, in het land 2B, 4043 JM  Opheusden

Heidi Hommersom, Wijenburgsestraat 4, 4054 JE Echteld (ook geopend op zondag 16 juni)

 


 

█ Kleine excursie (1) op 1 juni

Op eigen gelegenheid gaan we naar ‘De Stek’, Vogelenzangsestraat 2, 6665 LL Driel.

De ontvangst is om 10.00 uur, de entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Koffie en thee is verkrijgbaar voor € 1,25. (Teus zorgt voor wat lekkers erbij)

Dit is een liefhebberstuin van de bevlogen mensen Marijke en Fred Vols, waar ze inmiddels 21 thema tuinen hebben gerealiseerd met meer dan 1.500 soorten, je kunt er ook plantjes kopen.

Opgave voor deze excursie is inmiddels niet meer mogelijk.

 


 

█ Grote excursie op 6 juli

De grote excursie brengt ons dit jaar naar Zuid-Limburg en Nijmegen. We bezoeken dit jaar geen 3 maar 4 tuinen! Dus nog meer kijkplezier!

Wat ook is gewijzigd: we genieten van een uitgebreide lunch tussen de middag, het diner na afloop komt te vervallen.

De bus vertrekt om 8:30 uur vanaf Yuverta vmbo in Kesteren.

De eerste tuin is ’De Goede Gaard’ in Urmond. Het kunstenaarsechtpaar Babke Moelee en Frans van Straaten heeft de schapenweide bij hun carréboerderij omgetoverd tot een lusthof. De tuin bestaat uit slingerende paden langs grote borders met vaste planten, bollen, grassen, eenjarigen en honderden dahlia’s.

De tweede tuin is ‘Tuin in de Mehre’ in Susteren waar Diana en Rob Koolen tuinieren op 1.580 m². Deze romantische tuin is in 2005 ontworpen met natuurstenen wandelpaden, langs een vijver en een geurige kruidentuin.

De derde tuin: ‘Hoeve Schettereind’ in Roosteren is het 6.500 m² grote domein van Margot en Harm Pustjens. In Groei & Bloei magazine april, staat een groot artikel over deze tuin, hier maken we ook gebruik van de lunch.

Dan gaan we naar de vierde, tevens laatste tuin: ‘Villa Sprezzatura’, deze tuin is 3.500 m² groot en Geert Meijer en Karin de Boer zwaaien de scepter. De tuin is aangelegd in de Arts- en Crafts-stijl, waarin kwaliteit, ambacht en kunst onderdeel zijn van de tuin.

De kosten van deze compleet verzorgde tuinreis bedragen € 78,50 p.p. voor leden (van onze afdeling midden-Betuwe) en € 88,50 voor niet leden.

 

Opgave en betaling vóór 15 juni bij Teus Eerbeek. Het liefst via het formulier op de website [https://midden-betuwe.groei.nl/?id=26908] of anders excursie@midden-betuwe.groei.nl of tel. 06-22593654.

Eventuele dieetwensen kunt u bij de aanmelding doorgeven.

Uw deelname is pas definitief wanneer u de reissom heeft overgemaakt op IBAN-nr: NL 66 RABO 0330350021 t.n.v. K.M.T.P., afd. Midden-Betuwe, onder vermelding van uw naam en woonplaats.


 

█ Kleine excursie (2) op 7 september

We gaan op eigen gelegenheid naar de ‘Zandberg’, Zandbergseweg 7a, 4023 CC Rijswijk (gem. Buren), waar we om 10:00 worden verwacht.

De kosten bedragen € 10,00 p.p. (ter plekke voldoen bij Teus Eerbeek) inclusief  koffie/thee en wat lekkers van het huis. Aansluitend is er een rondleiding door het voedselbos met uitleg hoe het een en ander functioneert. We sluiten af om ongeveer 12:00 uur.

Opgave voor 20 augustus bij Teus Eerbeek. Het liefst via het formulier op de website [https://midden-betuwe.groei.nl/?id=27063] of anders excursie@midden-betuwe.groei.nl of tel. 06-22593654.


 

█ Bestuursvacature

Op de Jaarvergadering hebben we afscheid genomen van bestuurslid Marijke van der Schuit die voornamelijk was belast met de organisatie van de lezingen en de contacten met het Yuverta vmbo in Kesteren.

De onstane vacature is nog niet ingevuld en het bestuur is naarstig op zoek naar de man of vrouw die de opengevallen plaats wil innemen.

Bent u geïnteresseerd, dan is de voorzitter gaarne bereid tot het verstrekken van alle benodigde informatie.

 

█ Fijne vakantie

Tot zover Nieuwsbrief #31. Wij hopen dat u gebruik maakt van de gelegenheid om de Open Tuinen te bezoeken en dat u de aangekondigde excursies de moeite waard vindt.

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en voor het geval dat u op reis gaat: goede reis en een behouden thuiskomst.

 

█ Tot slot

Willen we u mededelen dat onze secretaris Job van Hardeveld onlangs een herseninfarct heeft gehad.

Door de snelheid van handelen is de schade beperkt gebleven en is hij inmiddels ook weer thuis. Het spreken gaat nog moeizaam en hij moet voorlopig rustig aan doen. Daarom heeft hij tijdelijk zijn functie moeten neerleggen. We hopen uiteraard op een voorspoedig herstel.

Hopend met de volgende nieuwsbrief dat we weer positief nieuws kunnen melden.

 

 

Namens het bestuur,

Adrie Blommers, Martijn van Verseveld