Midden-Betuwe

Van de VOORZITTER

 

Het verheugt ons, dat we na 2 jaar coronapauze, weer het bekende en befaamde Jaarprogramma kunnen laten verschijnen en we denken dat het een handzaam overzicht biedt voor onze activiteiten in 2023. In het afgelopen jaar is het ledental van onze afdeling Midden-Betuwe ongeveer gelijk gebleven en dat stemt ons tot tevredenheid.

Het afgelopen jaar 2022 had ook haar schaduwkanten. Het overlijden van Els van Baren (ruim 20 jaar bestuurslid in de belangrijke functie van penningmeester) vervulde ons met droefheid.

We zullen haar blijven herinneren als een collegiale en consistente vriendin. Rust in vrede.

Er wordt altijd veel moeite gedaan om boeiende en afwisselende lezingen te organiseren. Met succes, de belangstelling voor de gehouden lezingen bleef op een constant peil (gemiddeld 50 pers).

Na het vertrek van Heidi Hommersom zijn we er in geslaagd om een vervangster te vinden in de persoon van Marijanne Dorrestein uit IJzendoorn. Hartelijk welkom in ons bestuur.

Zij zal o.a. het Bloemschikken organiseren in samenwerking met Mechelien Woldringh.

De grote en kleine excursies o.l.v. Teus Eerbeek waren, zoals we gewend zijn, weer een doorslaand succes.

Nelis van den Berg gaat steeds professioneler te werk bij de tuinkeuringen. Door de medewerking van tuinkeurders en fotografen kunnen leden en genodigden het resultaat bewonderen op de bekende tuinkeuringsavond. Hij wordt zelfs al uitgenodigd om op te treden bij andere verenigingen.

Dit Jaarprogramma kan natuurlijk niet verschijnen zonder onze trouwe adverteerders, mede dankzij hen is de uitgave mogelijk. Alvast dank hiervoor.

Onze B.H.V.-er en webmaster Adrie Blommers wacht nog steeds op meer input voor onze website: www.midden-betuwe.groei.nl. Laat hem niet in de steek!

Jeannette den Hartog (tuinkeuringsfotograaf) heeft de omslagfoto voor dit Jaarprogramma verzorgd, dank daarvoor.

Het bestuur is weer op de gewenste sterkte en ook dit jaar hopen we u op de bekende wijze van dienst te zijn.

Tenslotte wens ik u veel plezier met onze gezamenlijke hobby en u en uw naasten een gezond en gelukkig 2023 toe.

 

Henk Martens