Midden-Betuwe

Van de VOORZITTER

Het jaar 2019 ligt weer achter ons en onze afdeling Midden-Betuwe floreert terwijl het ledenaantal stabiliseert.

Het rayon Gelderland Zuid (waaronder onze afdeling valt) heeft na een slaapperiode een doorstart gemaakt onder leiding van de voorzitter van de afdeling Wageningen.

Ons nieuwe P.R.-beleid werpt zijn vruchten af: regelmatig bezoeken niet-leden onze lezingen, de entreeprijs van € 3,00 die dan wordt gevraagd wordt zonder problemen aanvaard.

Het levert af en toe een nieuw lid op.

De lezingen worden, vergeleken met andere afdelingen, nog steeds goed bezocht, er zijn gemiddeld 50 personen aanwezig.

We steunen als bestuur Marijke van der Schuit in haar functioneren in verband met haar moeilijke thuissituatie en hopen dat er licht komt aan de horizon.

Nelis van den Berg heeft de tuinkeuringen op een andere leest geschoeid, zowel wat de keuringen betreft, als ook de fotografie.

Het resultaat hebt u in december op onze tuinkeuringsavond kunnen zien. Chapeau!

Ons nieuwe bestuurslid, Martijn van Verseveld, is erin geslaagd de Open Tuinendagen weer nieuw leven in te blazen.

De bloemschikavonden, onder de bezielende leiding van Heidi Hommersom, lopen als een tierelier: wachtlijsten en overboekingen zijn het gevolg.

De grote en kleine excursies van Teus Eerbeek waren, zoals we gewend zijn, een groot succes.

Ons werk als dagelijks bestuur (Job van Hardeveld, Els van Baren en ondergetekende) wordt door bovenstaande opsomming en steun aanzienlijk verlicht.

De webmaster en B.H.V.-er Adrie Blommers wil graag nog meer ter zake doende berichten op onze website, zorg voor input.

Onze trouwe adverteerders stonden weer klaar om dit Jaarprogramma commercieel mogelijk te maken, zelfs hier hebben we een wachtlijst.

Grafisch ontwerper Axel Eerbeek ontwierp wederom de nieuwe omslag. Allen dank hiervoor.

Het komende jaar hopen we met dit verjongde bestuur weer voor u klaar te staan.

Rest mij nog, na deze welgemeende positieve opsomming, u en uw naasten een voorspoedig en gezond 2020 toe te wensen.

 

Henk Martens.