Home

Van de VOORZITTER

In het afgelopen kalenderjaar moest onze afdeling het overlijden melden van bestuurslid Marie van de Laar, we zijn haar veel dank verschuldigd.

Interim-bestuurslid Nelis v.d. Berg uit Ochten heeft haar taak tot volle tevredenheid overgenomen.

Het bestuur heeft tevens besloten om de functie van Ben Pisa niet meer in te vullen. Ben blijft overigens wel penningmeester van het rayon Gelderland-Zuid.

Het PR-beleid is voor wat mediazaken betreft aangescherpt, dat heeft voor– en nadelen. Soms zijn er enorme uitschieters in het bezoek van de lezingen. Niet-leden reageren op onze publicaties in de streekbladen, maar geven desgevraagd aan geen lid te willen worden. De meest gehoorde reactie is: “In de krant stond: Gratis entree en iedereen is welkom”. Het komende jaar zal aan deze niet-leden een kleine bijdrage worden gevraagd.

Overigens is het totale aantal leden nog steeds stijgende, het juiste aantal schommelt nu rond de 200.

Alle activiteiten zijn succesvol verlopen: de grote en kleine excursie waren overboekt, gemiddelde opkomst bij de lezingen 50 personen, bloemschikken ook overboekt en de open tuindagen werden alleszins goed bezocht.

Voor het tuinkeuringsjaar 2019 zijn we op zoek naar 2 keurmeesters. Vind je het leuk om 3 keer per jaar in de tuin van een ander te kijken, geef je dan op bij Nelis v.d. Berg of één van de andere bestuursleden. Je gaat altijd keuren samen met een ervaren keurmeester.

Over de aanpak van deze tuinkeuring wordt door tuinkeurders en fotografen nagedacht. We zijn benieuwd.

Het omslag van dit jaarboekje is weer verzorgd door grafisch ontwerper Axel Eerbeek, zoals altijd klasse.

De uitgave van dit Jaarprogramma is natuurlijk weer mogelijk gemaakt door onze zeer trouwe sponsoren, zonder hen is dit onmogelijk. Mijn dank daarvoor.

Nog steeds ervaar ik de hechte band tussen de leden onderling (geldt natuurlijk ook voor het bestuur) als stimulerend.

Mijn medebestuursleden en ik putten hieruit de kracht en het plezier om op de ingeslagen weg door te gaan.

Hebt u nieuwe ideeën, laat het ons vooral weten.

Tenslotte wens ik u een gezond en groeizaam 2019 toe.

 

Henk Martens

meer

 

 

 

20
May
Botanie
19
May
De schrik van de straat